fb

Štěrk

 

 

Nabízíme:

 

UHLÍ

Dotace na uhlí

 

PÍSEK

Tříděný, netříděný v Hlučíně

 

MULČOVACÍ KŮRA

Modřín -drcená

 

ŠTĚRK

Štěrk, lomová drť Hlučín

 

ODVOZ SUTI + PRÁCE S HYDR. RUKOU

Suťové kontejnery 5t, hydr. ruka 10m

 

Obecně

Štěštěrkrk je materiál zrnitého původu, který vznikl rozdrcením pevné horniny.
Zrnitost tohoto materiálu je od 2mm do 25mm. Nejbližší zrno k jemnému štěrku se nazývá písek.
Naopak k největšímu zrnu od 25mm štěrku se používá výraz balvan.

 

Štěrkem lze nazvat materiál, který obsahuje alespo?? 30% částic úlomku štěrkové velikosti z celkového sedimentu materiálu. Pokud je tato procentuální část nižší, používáme název štěrkový písek.

Výskyt

Štěrky se vyskytují pod hladinou vody. Patří sem štěrky uložené na pobřeží u moře, ale taky v sedimentech větších jezer.

 

Použití

Štěrk se nejčastěji používá jako přísada do stavebních betonů ve stavebním průmyslu, při stavbě dopravních komunikací, případně jako přímý podklad pro silniční povrch.

DRUH

FRAKCE

CENA VČETNĚ DPH/t

Štěrk 0-4 362,-kč
Štěrk 0-8 483,-kč
Štěrk 0-22 483,-kč