fb

Písek

 

 

Nabízíme:

 

UHLÍ

Dotace na uhlí

 

PÍSEK

Tříděný, netříděný v Hlučíně

 

MULČOVACÍ KŮRA

Modřín -drcená

 

ŠTĚRK

Štěrk, lomová drť Hlučín

 

ODVOZ SUTI + PRÁCE S HYDR. RUKOU

Suťové kontejnery 5t, hydr. ruka 10m

 

Písek

Má hlavní přínos ve stavebnictví, při výrobě skla a v oblasti slévárenství. Je to směs drobných kamínků různého původu. Hustota písku je závislá na jeho vlhkosti. Dělí se podle velikosti zrn do tzv. frakcí.

 

pisek tříděný

Kopaný písek

Velice jemný písek, který se používá jako přísada do malty, či omítky.

Štěrkopísek

Je daleko hrubší než kopaný písek, po vyschnutí má větší pevnost a proto se nejčastěji používá jako přísada do betonu.

Tříděný písek

Je oproti kopanému hrubší a obsahuje větší množství kamenů, jelikož se těží z koryt řek.
Tříděný písek je rovněž hrubšího charakteru, třídí se ovšem do frakce, které stanovuje norma. Nejpoužívanější tříděný písek je zrnitosti 0-4mm.

Zásypový písek

Je vzhledem k svým vlastnostem nevhodný do malty, tak do betonu. Používá se proto na zásyp spár betonových dlažeb, dětských pískovišť aj. Je hygienický nezávadný